2018-09-28 06:00Pressmeddelande

Dags att bli en ren miljöhjälte! AF Bostäder öppnar tvättmedelsfria tvättstugor.

I oktober 2018 lanserade AF Bostäder två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder – med enbart vatten. Illustration: AF Bostäder

AF Bostäder lanserar två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder – med enbart vatten. Tack vare ny teknik minskas såväl energianvändning som spridning av kemikalier, och tvätten – den blir precis lika ren som vanligt!

– Vi söker hela tiden nya vägar för att minimera vår miljöpåverkan, och erbjuda studenterna möjligheter till en hållbar vardag, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. I våra målsättningar ingår bland annat att vi ska minska energiförbrukningen i vårt bestånd, och vara helt fossilbränslefria inom en snar framtid. De senaste åren har vi bland annat satsat på kompakta experimentbostäder, BASTA-certifierade inköp i vår nyproduktion, solcellsinstallationer, system för återvinning, bilfria bostadsområden och nybyggen med energiprestanda som överträffar Boverkets krav.

Hela 90 % av alla kemikalier som spolas ut i våra avlopp kommer från disk-, tvätt- och sköljmedel. Om användandet av dessa kemikalier kan begränsas uppnås en mängd fördelar.

– Studenterna är starkt engagerade i hållbarhetsfrågor, säger Henrik Krantz. Därför känns det extra roligt att kunna erbjuda en kundnära förbättring. Nu kan våra hyresgäster gå till tvättstugan med vetskapen att de bidrar till minskad konsumtion, färre förpackningar i soporna, minskad energiförbrukning, minskade utsläpp och förbättrad personlig hälsa.

I de nya tvättstugorna används ny teknik som filtrerar och avjoniserar tvättvattnet. Det extremt rena vattnet bryter den joniska bindningen mellan smutsen och plaggens fibrer, vilket ger lika bra resultat som vid traditionell tvätt. Eftersom det rena vattnet varken innehåller kalk eller andra mineraler blir tyget också mjukt efter tvätt – utan sköljmedel.

– Fördelen med den nya tekniken är att tvätten blir ren i kallt vatten, säger Staffan Jacobsson som är chef för teknisk service på AF Bostäder och projektledare för ombyggnaden. Dessutom binds mindre vatten till plaggen vilket förkortar torktiden och energianvändningen minskas. Systemet är samtidigt skonsamt mot maskiner och utrustning vilket innebär minskade servicekostnader och ökad livslängd.

– De nya tvättstugorna är också glädjande för alla som vill ha färre kemikalier i sin vardag, säger Staffan Jacobsson. Nu kan våra studenter se fram emot kläder som är fria från tvättmedel och sköljmedel – men precis lika rena som vanligt.

De nya tvättstugorna ligger på Vildanden. Efter en testperiod är förhoppningen att AF Bostäder kan installera systemet i fler tvättstugor.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Staffan Jacobsson
Chef Teknisk service
Staffan Jacobsson
Fotograf: Nicklas Rudfell
Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz
Fotograf: Nicklas Rudfell