2017-12-08 07:00Pressmeddelande

2018 års hyror för 5.500 studentbostäder i Lund är nu klara.

Fotograf: Nicklas RudfellFotograf: Nicklas Rudfell

Årets hyresförhandlingar för AF Bostäder är nu avslutade och innebär att hyrorna höjs med 1,5% den 1 januari 2018.

”De flesta av våra bostäder byggdes under miljonprogrammets dagar då kvantitet ofta gick före kvalitet. Årets uppgörelse gör det möjligt för oss att fortsätta de senaste årens höga och nödvändiga upprustningstakt”, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

Projekten på underhållssidan är många och ofta fleråriga. Ett exempel är den pågående renoveringen av lägenheter på Studentlyckan i södra Lund. Ett annat exempel är den omfattande upprustningen av utemiljön på Vildanden som ligger på väster.

Mest iögonfallande är ändå AF Bostäders nyproduktion. Just nu pågår bygget av nya bostäder för inte mindre än 900 studenter. Nyproduktionen genomförs i första hand på Marathon i korsningen av Tornavägen och Tunavägen samt på Kämnärsrätten där rivningen av en äldre bebyggelse nu lämnar plats för nya bostäder. ”Det finns en fortsatt brist på studentbostäder i Lund. Självklart skall AF Bostäder vara med och ta sitt ansvar”, menar Henrik Krantz.  

Exempel månadshyror

Korridorrum – omöbl (9 mån) Före höjning Efter höjning Diff
Delphi, 20 kvm   3.356 3.406 50
Sparta, 19 kvm   3.223 3.271 48
Parentesen, 17 kvm 3.134 3.181 47
           
Pentryrum (9 mån)      
Ulrikedal, 25 kvm   4.362 4.427 65
Vildanden, 27 kvm   3.980 4.040 60
Kämnärsrätten, 21 kvm 3.994 4.054 60
           
Familjelägenheter (12 mån)      
Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm     5.705 5.791 86
Kämnärsrätten, 3 rok, 68 kvm     6.237 6.331 94
Vildanden, 3 rok, 58 kvm 5.793 5.880 87

 


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
Claes Hjortronsteen
Fotograf: Nicklas Rudfell