2019-01-10 06:55Pressmeddelande

Advokatbolaget vill bryta ny mark

Bild på advokaterna Jan Erik Jonasson, Jens Nyström och Fredrik Elveros.2019-01-10 Bild på advokaterna Jan Erik Jonasson, Jens Nyström och Fredrik Elveros.

Advokatbolaget Gullesjö blir Advokatbolaget och ägarna advokaterna Jan Erik Jonasson, Jens Nyström och Fredrik Elveros vill sätta nya avtryck i en traditionell bransch.

– Vi vill vara en självklar samtalspartner för den som inte vill gräva en djupare konflikt utan istället hitta vägar till lösningar, säger Jens Nyström.

Det finns också långt gångna planer på att växa i Västerbotten.

Det är en ny era som tar vid på Advokatbolaget. Ända sedan 1957 när Bengt O Gullesjö startade sin advokatbyrå i Skellefteå har det funnits en advokat Gullesjö i firman. 1990 tog sonen Johan Gullesjö över och Jan Erik Jonasson blev första rekryteringen. Jens Nyström anställdes 2009 och sedan 2011 delade trion på ägarskapet ända tills i somras då Johan valde att gå i pension.

Sedan dess är alltså Jan Erik Jonasson och Jens Nyström ägare under namnet Advokatbolaget och vi årsskiftet trädde även Fredrik Elveros in som delägare.

Redan från uppstarten med den nya ägarkonstellationen har Advokatbyrån genomfört steg bort från det traditionella tänk som länge präglat branschen för att bli mer nytänkande och utforskande i sin klientkontakt.

– Det känns väldigt roligt och utmanande på samma gång. Vi vill sätta vårt avtryck på Advokatbolaget och det kommer att prägla hela organisationen. Vi ska även fortsättningsvis jobba med konkurser men vi känner att den traditionella juridikens processtrategi inte alltid blir så konstruktiv för våra klienter och därför vill vi söka nya vägar, säger Jan Erik Jonasson

– Vi ska vara mer lösningsorienterade i affärsjuridiken och korsa det med en affärsförståelse för klienten. Det handlar om att föra konstruktiva samtal med parterna på samma sida av bordet och snabbt komma ur ett problem till ett bra pris. Den tradition som finns i dag med skiljeförfarande, den privata domstolen, är väldigt kostsam för små- och medelstora företag och där vill vi bidra med alternativ. Tidiga lösningar leder till en ekonomisk vinst för våra klienter, säger Jan Erik Jonasson. Jens Nyström har under flera år arbetat som medlare inom familjerätten och säger sig se en klar fördel för de flesta klienter med denna typ av förhandlingslösning.

Att vara lösningsorienterad gäller inte bara affärstvister utan även när det kommer till företagens egna avtal där vi erbjuder oss att vara den husadvokat som med god insyn kan hålla företaget ajour.

– Vi tror på proaktivitet. För att kunna fatta framgångsrika beslut krävs det strategiavtal som är uppdaterade och speglar verkligheten, menar Fredrik Elveros.

I dag består Advokatbolaget av advokaterna Jan Erik Jonasson, Jens Nyström och Fredrik Elveros samt biträdande juristen Sofia Grape, advokatsekreteraren Madeleine Wiklund och ekonomen Erika Lundmark. Det närmaste målet är att skala upp verksamheten genom att anställa en advokat och en biträdande jurist i Umeå.

– Det är en expansiv marknad i Umeå med många nya bolag som bildas och där vill vi vara med. Vi kommer in med ett nytänkande här – vi kommer inte att kunna lösa alla tvister i Västerbotten men anser att chanserna för våra klienter att nå en fördelaktig lösning ökar på det här sättet, säger Jan Erik Jonasson.


Om Advokatbolaget

När svåra situationer uppstår, i privatlivet eller i företaget, behöver man en advokat som står stadigt vid ens sida under hela processen, som delar ens grundsyn och som kan hitta konstruktiva lösningar som fungerar även utanför själva rättssalen. En advokat som är stark i sak men behaglig i sättet, helt enkelt. Det här har varit vår grund ända sedan byrån grundades 1792. Vi finns för människor och företag som uppskattar en advokat som är öppen för goda samtal och goda kompromisser även i de allra svåraste situationer. Oavsett om det rör sig om familjerätt, affärsjuridik, migrationsrätt eller fastighetsrätt så hjälper vi våra klienter att agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. Och oavsett om det handlar om ett vardagsproblem eller en riktigt utsatt situation så lyfter vi blicken, tänker nytt och hittar vägar framåt tillsammans.

Kontaktpersoner

Jan Erik Jonasson
Advokat, delägare
Jan Erik Jonasson
Jens Nyström
Advokat, delägare
Jens Nyström