2021-02-02 08:00Pressmeddelande

Trelleborgs Energi och Adven ingår samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i Trelleborg

Trelleborg. Photo by Niclas Ingvarsson

Trelleborgs Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal med Adven som innebär att Adven kommer producera all fjärrvärme i Trelleborg de kommande 20 åren. Adven tar både över befintliga produktionsanläggningar samt bygger de nya anläggningar som behövs för att täcka behoven av fjärrvärme i takt med att Trelleborg växer och fjärrvärmenätet byggs ut. Genom avtalet förbinder Trelleborgs Energi sig att köpa all sin fjärrvärme av Adven under de kommande 20 åren.

Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi AB, är mycket nöjd samarbetsavtalet.

– Detta är en mycket tydlig win-win situation. Även om vi har gjort ett bra arbete med att bygga upp och ut fjärrvärmen i Trelleborg i egen regi så kan vi inte konkurrera med de större aktörerna. Den nya koncernen Adven/Värmevärden driver ett 50-tal fjärrvärmenät i Sverige och har genom det ett betydligt bättre bränsleinköp, en mer effektiv beredskapsorganisation och inte minst en helt annan nivå på teknisk kompetens än vad vi kan upprätthålla i Trelleborg. Detta gör att Adven kan producera och utveckla hållbar fjärrvärme mycket mer kostnadseffektivt än vad vi själva kan göra. Med denna affär säkrar vi ett fortsatt attraktivt fjärrvärmepris åt trelleborgarna, säger Magnus Sahlin.

Trelleborgs Energi kommer fortsatt att äga distributionsnätet samt ansvara för sälj- och marknadsutvecklingen. Det innebär att bolaget i högre utsträckning än tidigare kommer att kunna fokusera på kund- och marknadsfrågor.

– Med våra starka erfarenheter och lokala närvaro i regionen är vi glada att få utveckla fjärrvärmen i Trelleborg tillsammans med kommunen, det är bra både för oss och för fjärrvärmekunderna. Vi är extra stolta att Trelleborg Energi ställt krav på att fjärrvärmen ska utvecklas till att bli 100 procent förnybar. Att realisera högt ställda ambitioner inom hållbarhet är helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att bygga en lokal organisation med stöd av den kompetens vi har inom koncernen, säger Henrik Johansson Casimiro, vd för Adven Sverige.

Långsiktigt samarbete

Så snart samarbetet med Trelleborgs Energi inletts påbörjas byggnationen av en ny 10 MW biooljepanna. Senast 2025 ska även en flispanna om 15 MW vara i drift. Detta för att möta det ökade behovet av värme i kommunen.

– Det är mycket glädjande att ett företag som Adven investerar i vår kommun och tror på Trelleborg. Affären innebär dessutom stora fördelar för kommuninvånarna, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Även Anders Ericsson, koncernchef Adven och Värmevärden, är nöjd med avtalet:

– Vi är glada att Trelleborg kommun valt oss i sitt långsiktiga arbete att fortsätta utveckla hållbar fjärrvärme för sina invånare. Det visar styrkan i vår nya gemensamma koncern som ledande leverantör av fjärrvärme och energilösningar för industrin. Vi har en lång erfarenhet av samarbete med kommuner i olika former, och detta visar att den väg vi valt vinner förtroende och framgång, säger Anders Ericsson.

Om Adven/Värmevärden-koncernen
Adven/Värmevärden är en ny energikoncern vars gemensamma resa mot att bli den ledande aktören inom hållbara energilösningar påbörjades under 2020. Tillsammans levererar våra 520 medarbetare hållbar fjärrvärme och geoenergi till flertalet olika fastighetstyper samt ånga, värme, kyla och relaterade infrastrukturlösningar till industrier. Med mer än 50 års erfarenhet inom energibranschen driver koncernen idag cirka 350 anläggningar i Norden och Baltikum.

Om Trelleborgs Energi
Trelleborgs Energi är ett modernt energibolag med sikte mot framtiden. Vi arbetar hållbart, innovativt och lokalt för att göra våra kunder till miljöhjältar, våra ägare stolta och Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad.

 

Om samarbetsavtalet

Transaktionen i dess helhet har genomförts inom ramen för en upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) då transaktionen bland annat innefattar ett upphandlingspliktigt leveransavtal. Mot denna bakgrund löper en avtalsspärr på tio (10) dagar under vilken avtal inte får ingås. En förutsättning för att avtal ska tecknas är även att transaktionen godkänns av styrelsen i Trelleborgs Fjärrvärme AB och styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB. Aktieöverlåtelseavtalets giltighet och fullbordandet av överlåtelsen av aktierna är därutöver villkorat av att kommunfullmäktige godkänner transaktionen genom beslut som vunnit laga kraft.

 

Kontakt

Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi AB, magnus.sahlin@trelleborg,se, 0734-422573

Henrik Johansson Casimiro, vd Adven Sverige, henrik.johanssoncasimiro@adven.com, 0730-49 93 21Om Adven

Adven är en ledande leverantör av vatten- och energitjänster i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika infrastruktur- och processlösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven värme och kyla baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår servicemodell baseras på helhetslösningar och långsiktiga partnerskap.

Kontaktpersoner

Henrik Johansson Casimiro
CEO
Henrik Johansson Casimiro

Relaterad media