2020-01-17 07:30Pressmeddelande

Spillvärme används till produktion av råvaror till elbilsbatterier

Det finska metallföretaget Terrafame kommer att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Tekniken är sedan länge beprövad på kraftverk, men detta är första gången tekniken används vid en vätgasproduktionsanläggning. Adven i Finland är ansvarig för projektet och tar även hand om driften i framtiden. Projektet mottar investeringsstöd, från Arbets- och näringsministeriet i Finland för den nya tekniken. 

Lösningen kommer att kraftigt minska behovet av energi från fossila bränslen genom att återvinna värme från vätgasproduktionsanläggningarna. Terrafame ökar tack vare denna lösning energiverkningsgraden och genom det minskar också utsläppen.

- Vi letar ständigt efter nya sätt att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidavtrycket. Det är en signifikant mängd av energi som vi nu kan återvinna, säger Kristian Granit som är ansvarig för raffineringsavdelningen på Terrafames fabrik för batterikemikalier.

- Behovet av att ta tillvara spillvärme från industrin ökar tydligt, berättar Juha Elo, säljchef på Adven i Finland. Målet är att minska utsläpp och på samma gång minska energikostnaderna. Återvunnen energi inom industrier kan både täcka ett växande energibehov på anläggningen men också ersätta befintliga energilösningar, som ofta är beroende av fossila bränslen.

Terrame bygger just nu en av världens största produktionslinjer för tillverkning av batterikemikalier. Vid öppningen av den nya anläggningen 2021, kommer Terrafames nuvarande kärnprodukt nickel-koboltsulfid bearbetas ytterligare till nickel- och koboltsulfat som bland annat används i produktionen av elbilsbatterier. Koldioxidavtrycket från Terrafames biolakning är betydligt mindre jämfört med konventionella anrikningsprocesser.

Teknik från kraftverk används på vätgasanläggningen

Terrafames värmeåtervinningslösning använder sig av en ångomformare. Tekniken används vanligen på kraftverk, men är ny för vätgasanläggningar.

Mängden värme som kan återvinnas beror på hur mycket de två vätgasanläggningarna används: desto mer de används desto mer spillvärme uppstår. Som mest kommer Terrafame kunna återvinna ca 5 megawatt.

Läs vidare här.Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW.

Kontaktpersoner

Andreas Lanneström
Head of Industrial Sales
Andreas Lanneström