2021-08-06 10:01Pressmeddelande

Investering i Gällö för att ge säker och förnybar fjärrvärme

Gällö Adven - Foto: FjellfotografenGällö Adven - Foto: Fjellfotografen

Adven har sedan 2015 ägt och drivit fjärrvärmeverksamheterna i Bräcke och Kälarne. Nu tar företaget över även fjärrvärmeverksamheten i Gällö och moderniserar den.

- Bräcke kommun är mycket glada över att anläggningen byggs. Skolans inre arbetsmiljö blir avsevärt bättre med en mer jämn temperatur och säkerheten förbättras då all tung trafik flyttas ut från skolområdet, säger Göran Bengtsson, chef för Teknik- och infrastrukturavdelningen i Bräcke kommun.

Adven driver ett 20-tal energianläggningar i mellersta Norrland och ansvarar för att leverera fjärrvärme till boende, företag och kommunala verksamheter i större orter som Timrå och Sollefteå såväl som i mindre orter som Bräcke och Kälarne. 

Strax innan sommaren fördjupades samarbetet mellan Adven och Bräcke kommun då det avtalades att Adven tar över ägandeskapet av fjärrvärmen i Gällö. I samband med övertagandet ska Adven modernisera fjärrvärmeverksamheten och bland annat investera i två nya värmepannor om totalt två megawatt.

- Bräcke kommun tackar Adven för ett långvarigt samarbete och hoppas att denna anläggning ska fungera väl i många år, säger Göran Bengtsson.

Den befintliga pelletspannan är så gott som uttjänt och projektet med att upphandla och bygga den nya pannanläggningen påbörjades så snart beslutet fattats. 

- Det viktigaste för oss är att Gällöborna har en trygg och säker leverans av värme. Vi är glada att kunna kliva in och stötta kommunen i utvecklingen av en modern anläggning, säger Joakim Haga, regionchef Norrland, Adven.

Pannan kommer att utrustas med en rökgasrening beståendes av en multicyklon och elfilter som bidrar till att minska belastningen på miljön. Anläggningen kommer att byggas på en ny plats men i närheten av den gamla och får en särskild design med en fasad som liknar trä för att smälta in så bra som möjligt i området. Därtill kommer en stor del av utrustningen som normalt finns på utsidan att placeras inuti pannhuset.

Från och med årsskiftet beräknas det nya värmeverket kunna leverera förnybar fjärrvärme till invånarna i Gällö.

 

För mer information, kontakta:

Adven, Joakim Haga, regionchef Norrland, joakim.haga@adven.com, 070 331 09 85.

Bräcke kommun, Göran Bengtsson, chef Teknik- och infrastrukturavdelningen, goran.bengtsson@bracke.se, 0693-162 14.


Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW. Det pågår just nu en sammanslagning av Adven och energiföretaget Värmevärden för att bli en ny ledande aktör i vår bransch i Norden och Baltikum.