2020-04-02 05:31Pressmeddelande

Henrik Johansson Casimiro blir ny vd för Adven

Adven tillsätter ny vd i Sverige. Efter 3 händelserika år av tillväxt lämnar Ilkka Niiranen över stafettpinnen till Henrik Johansson Casimiro som utsetts till ny vd av styrelsen. Henrik kommer senast från rollen som operativ chef på Adven.

Henrik har lång erfarenhet inom energibranschen med flertalet olika roller och befattningar som processingenjör, bränslechef, driftchef, regionchef och VD. I samband med att Adven förvärvade E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’) i december 2017 övergick Henrik till rollen som operativ chef på Adven i Sverige. Henrik har sedan dess ingått i Advens koncernledning. Han är född 1976 och utbildad kemiingenjör. Henrik tillträder den 1 april.

- Sverige är en väldigt betydelsefull marknad för Adven och vi är beredda att göra stora investeringar där för att växa vår affärsmodell med att erbjuda energi- och vattenlösningar som en tjänst. Den här utnämningen är därför väldigt viktig. Det gläder mig att Henrik nu ska leda teamet framåt. Jag är övertygad om att han har den rätta drivkraften, erfarenheten och framför allt ledarskapsförmågan för uppdraget, säger Advens koncernchef Jyrki Vainionpää.

- Det känns energigivande, spännande och ansvarsfullt att få leda Adven i Sverige, särskilt i dessa tider då vårt ansvar är tydligare än någonsin. Det är nu viktigt att vi accelererar arbetet med att möjliggöra för industrin att fortsätta sin omställning till förnybar och cirkulär energi- och vattenhantering. Vi ska också fortsätta säkra och utveckla vår befintliga samhällsviktiga infrastruktur så som kritisk energiförsörjning till livsmedels- och läkemedelsindustrin men även våra fjärrvärmenät runt om i landet, säger tillträdande vd Henrik Johansson Casimiro.

- Vi är ett växande företag och ska bli dubbelt så stora inom en femårsperiod samtidigt som vi ska leverera på våra ambitiöst satta hållbarhetsmål. För oss går dessa två mål till mångt och mycket hand i hand. Jag ser det nu som mitt uppdrag att lyfta all den unika kompetens vi har inom bolaget och se till att vi jobbar tillsammans för att uppnå våra mål, avslutar Henrik.

Vid tidpunkten då Henrik tillträder övergår tidigare vd Ilkka Niiranen till rollen som SVP, Operational Excellence och Affärsutveckling inom Adven koncernen.

- Ilkka är varmt välkommen tillbaka hem nu när hans uppdrag i Sverige avslutats som planerat. Ilkka har framgångsrikt lett vår första kraftiga tillväxtfas i Sverige och tack vare det har Henrik och teamet i Sverige nu en solid grund att stå på inför nästa fas, avslutar Jyrki Vainionpää.Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW.

Kontaktpersoner

Henrik Johansson Casimiro
CEO
Henrik Johansson Casimiro
Charlotte Eriksson
Marketing Manager
Charlotte Eriksson