2020-05-26 05:30Pressmeddelande

Cytiva och Advens samarbete om energiåtervinning möjliggör uppfyllnad av miljökrav och spar energi

Cytiva (tidigare en del av GE Healthcare Life Sciences) är ett ledande globalt medicin- och läkemedelsbolag verksamma i ca 40 länder med bland annat en viktig anläggning i Uppsala. I drygt 100 år har bolaget levererat viktiga innovationer och lösningar inom hälsa- och sjukvård. Sedan sommaren 2018 har Cytiva samarbetat med Adven gällande avkylning av avloppsvatten och värmeåtervinning.

Cytiva levererar lösningar och tjänster för diagnos, behandling, övervakning av patienter samt tillverkning av bioläkemedel. På fabriken i Uppsala arbetar det kring 1200 personer och produkterna levereras i över 160 länder. Cytivas drivkraft är att hjälpa vårdgivare världen över att öka sin kapacitet och förbättra sin produktivitet för att ständigt uppnå bättre patientvård. Samtidigt som produktionen i Uppsala ökat de senaste åren har striktare miljökrav påverkat verksamheten, vilket har gjort att Cytiva har valt att samarbeta med Adven för återvinning av värme och kyla från avloppsvatten.

- Med stort engagemang och hög kompetens kunde Adven hjälpa oss på Cytiva att på kort tid lösa problemet med stundtals höga avloppstemperaturer. Med en relativt komplex anläggning kan nu temperaturen på avloppsvattnet regleras och dessutom kan värmen tillföras våra fastigheter för minskad energianvändning vilket bidrar till att nå våra uppsatta miljömål, säger Joel Kröjs, Energi controller på Cytiva i Uppsala.

- Vi på Cytiva arbetar intensivt och målinriktat för minskad miljöpåverkan från våra produkter. Detta är ett exempel på projekt där vi i samarbete med Adven kunde lösa ett problem på ett sätt som ger oss mervärde i minskad uppvärmningsenergi och därmed även minskad miljöpåverkan. Ett samarbete som är bra både för Cytiva, Adven och för miljön, säger Cecilia Sjöstedt, Site Leader & VD på Cytiva i Uppsala.

- Det här är ett spännande miljöprojekt med ekonomiska uppsidor för kunden. Cytivas ambition att förbättra sin verksamhet gällande miljö och klimat går hand i hand med Advens drivkraft och expertområden. Vi möts i att värdera professionella, nära och långsiktiga samarbeten högt, säger Mats Olofsson som är kundansvarig hos Adven.

Advens anläggning hos Cytiva driftsattes sommaren 2018. Lösningen består av tre värmepumpar som tar till vara på den värmeenergi som finns i avloppsvattnet. Initialt var det ett krav att sänka temperaturen på vattnet som skickades till det kommunala reningsverket, men åtgärden medför både miljö- och affärsnytta för Cytiva.

Anläggningen kan både utvinna värme och kyla från avloppsvattnet. Den återvunna värmen använder Cytiva för att värma lokalerna för sina 1200 medarbetare vilket minskar behovet av inköpt energi. Kalla dagar återanvänds värmen även i de egna processerna vid behov och varma dagar kan kylan nyttjas för att hålla nere temperaturen i processen.

- Cytivas verksamhet är livsviktig. När vi som samarbetspartner kan komma in och stötta med det vi är bäst på kan Cytiva fokusera sina resurser på att fortsätta göra skillnad för människor världen över. Det är just sådana samarbeten vi brinner för. Att få vara med och stärka Cytivas konkurrenskraft för framtiden känns väldigt viktigt, säger Henrik Johansson Casimiro, vd för Adven.


Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW.

Kontaktpersoner

Henrik Johansson Casimiro
CEO
Henrik Johansson Casimiro