2019-03-20 15:35Pressmeddelande

Adven står bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor

Foto: RegeringskanslietFoto: Regeringskansliet

Trots att uppvärmningssektorn gjort stora framsteg mot att bli fossilfri, uppgår växthusgasutsläppen från sektorn till nästan 10% av Sverige totala utsläpp. För att uppnå visionen att bli ett av världens första fossilfria länder måste därför uppvärmningssektorn förbättras ytterligare. Med anledning av detta har ett stort antal aktörer inom värmesektorn, inklusive Adven, åtagit sig en färdplan som igår överlämnades till regeringen.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med visionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Värmesektorn i synnerhet har kommit långt när det gäller att ställa om från fossilt till förnybart, men trots detta står sektorn idag för 10% av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att påskynda utvecklingen mot att bli helt fossilfri har värmesektorn nu utformat sin egen vision och färdplan.

- Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Adven ställer sig bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor, som består av 42 åtaganden och 21 uppmaningar till regeringen. De 86 aktörerna som ställt sig bakom färdplanen åtar sig bland annat att senast år 2030 inte använda några fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen, att fjärrvärme i större utsträckning ska baseras på återvunnen energi som exempelvis restvärme från industrier och restprodukter från skogsbruk och energiåtervinning från avfall, samt att förhålla sig positiva till lokala energisamarbeten och sektorsövergripande samverkan.

På några av de orter där Adven levererar fjärrvärme används idag 100% förnyelsebara bränslen, och i genomsnitt används knappt 1% fossilt bränsle på Advens nät runt om i Sverige. Samverkan är en av nycklarna till framgång. I exempelvis Timrå och Älmhult samarbetar Adven med lokala industrier för att ta tillvara på restprodukter från produktion och på så vis skapa fjärrvärme för invånarna. På liknande sätt tar man även vara på spillvärme och andra restprodukter i samarbeten med sågverk i Bollstabruk och i Mora.

- För oss är det en självklarhet att ta hänsyn till miljön i vår verksamhet och på många sätt arbetar vi redan enligt färdplanen. Vi kan naturligtvis bli bättre, men färdplanen visar att vi är på rätt väg, säger Henrik Johansson Casimiro, COO på Adven.

Du kan läsa hela nyheten här.Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW.

Kontaktpersoner

Henrik Johansson Casimiro
CEO
Henrik Johansson Casimiro