2021-05-03 12:47Pressmeddelande

Adven och Trelleborgs Energi samarbetar för hållbar tillväxt

Adven & Trelleborgs Energi har startat ett långsiktigt samarbete inom fjärrvärmeproduktion.Adven & Trelleborgs Energi har startat ett långsiktigt samarbete inom fjärrvärmeproduktion.

Idag, 3 maj, överlåts fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg till energibolaget Adven och ett långsiktigt samarbete mellan Adven och Trelleborgs Energi inleds. Det var i mars 2021 som bolagen ingick ett samarbetsavtal för att utveckla fjärrvärmen i den snabbt växande staden. I samband med överlåtelsen kan arbetet med att bygga ut och effektivisera fjärrvärmen ytterligare i Trelleborg ta fart.

Under överlåtelsen idag, 3 maj 2021, som ägde rum i liten skala under rådande omständigheter, förklarade Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi hur samarbetet med Adven möjliggör hållbar tillväxt i Trelleborg.

– Genom att låta Adven sköta produktionen av all fjärrvärme i Trelleborg frigörs resurser i form av tid och pengar som vi istället kan lägga på våra nyare verksamhetsområden. I det ligger främst energieffektivisering, lokal elproduktion samt vårt stora satsningsområde vätgas, säger Magnus Sahlin.

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg säger:

– Trelleborgs kommun är i ett mycket expansivt skede. De närmaste 25 åren planeras nästan 8000 bostäder att byggas över hela kommunen. I ett sådant läge är det viktigt med starka samarbetspartner som är proffs på sina respektive områden. En ytterligare bonus är att kommunkoncernen frigör nästan 150 miljoner kronor vid försäljning av produktionsanläggningar och mark. Detta gör att kommunens ekonomi efteråt står ännu starkare.

– Samarbetet med Trelleborg är ett bra exempel på vår strategi att fortsätta växa inom hållbar energi för fjärrvärme och lokala industrier säger Anders Ericsson, vd för den nya koncernen Adven/Värmevärden. 

Adven/Värmevärden-koncernen driver idag 53 fjärrvärmenät i Sverige, varav flera i Skåne. Fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg ingår därmed från och med idag i en stor portfölj av anläggningar vilket ger goda förutsättningar för utveckling och effektivisering.

– Vi ser fram emot att investera i Trelleborg och att utveckla infrastrukturen så att den stöttar stadens tillväxtplaner. Med vår kompetens och erfarenhet ska vi se till att fjärrvärmen blir så effektiv och hållbar som möjligt för invånarna i Trelleborg, säger Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven Sverige.

Det första projektet för Adven efter övertagandet kommer bli en ny biooljepanna som ska vara i drift innan årsskiftet. Adven ska även investera i ytterligare förnybar produktionskapacitet i form av en ny fliseldad basproduktionsanläggning samt konvertera befintliga oljereservpannor. Åtgärderna kommer att göra den idag nästintill fossilfria fjärrvärmen 100% förnyelsebar och fossilfri till 2025.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi, magnus.sahlin@trelleborg.se, +46 734 42 25 73

Henrik Johansson Casimiro, vd Adven Sverige, henrik.johanssoncasimiro@adven.com, +46 730 49 93 21

Om Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi bildades vid årsskiftet 2021 och är det moderna energibolaget som siktar mot framtiden. Det är trelleborgarnas energibolag som gör staden ljusare, varmare och smartare med affärsområdena Elhandel, Elnät, Fjärrvärme samt det nyaste affärsområdet - Energilösningar som arbetar med energieffektivisering, lokal elproduktion och en satsning på vätgas. Tillsammans med ägaren Trelleborgs kommun arbetar de snart 40 medarbetarna med att skapa Sveriges klimatsmartaste kommun. Med denna affär säkrar vi ett fortsatt attraktivt fjärrvärmepris åt trelleborgarna.

Medverkande på bild: 

Henrik Johansson-Casimiro, CEO Adven Sverige

Jonas Sjölander, Chef förvärv och strategi Värmevärden

Anders Ericsson, Koncernchef Adven/Värmevärden

Maria Lilliestierna, Jurist Adven

Erik Lundström, kommunstyrelsens vice ordförande Trelleborg

Fredrik Geijer, kommundirektör

Magnus Sahlin, VD Trelleborgs Energi AB

Anders Henriksson, styrelseordförande Trelleborgs Energi AB

Jimmy Nilsson, fjärrvärmechef Trelleborgs fjärrvärme AB

Andreas Lindh, Advokatfirman Lindahl AB

Viktor Friberg, Advokatfirman Lindahl AB

Fotograf: Niclas Ingvarsson


Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av vatten- och energilösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW. Adven har under våren 2021 påbörjat en sammanslagning av verksamheten tillsammans med energibolaget Värmevärden.