2021-04-29 08:05Pressmeddelande

Adven möjliggör stor energiomställning på Arctic Papers bruk i Munkedal

Första spadtaget för den nya energianläggningen togs igår av Advens vd Henrik Johansson Casimiro och Göran Lindqvist, platschef på Arctic Paper i Munkedal.Första spadtaget för den nya energianläggningen togs igår av Advens vd Henrik Johansson Casimiro och Göran Lindqvist, platschef på Arctic Paper i Munkedal.

Nu påbörjar Adven byggnationen av en ny energianläggning på Arctic Papers pappersbruk i Munkedal. Det nya samarbetet ska säkra en trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning på bruket och minska klimatpåverkan drastiskt. - Vi är glada att Adven vill satsa tillsammans med oss. En trygg energiförsörjning skapar ett stabilt fundament för framtiden, berättar Göran Lindqvist, platschef på Arctic Paper i Munkedal.

Under det första spadtaget för den nya energianläggningen, som hölls litet under rådande omständigheter, förklarar platschefen Göran Lindqvist att planerna på att ställa om ångproduktionen har funnits länge.

– Vi har nyligen driftsatt vårt nya vattenkraftverk och nu är det äntligen dags att ställa om ångproduktionen och fasa ut naturgasen, berättar Göran Lindqvist.

- Vi är glada att ha fått förtroendet att uppföra den här anläggningen och därigenom bidra till en minskad klimatpåverkan och till att stärka brukets konkurrenskraft. Det är precis en sådan partner vi vill vara för industrin, säger Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven Sverige.

Klimatnytta och flexibilitet för framtiden

Adven ansvarar för att bygga den nya pannanläggningen om 30 megawatt, som istället för naturgas och el ska drivas på återvunna bränslen såsom trä, papper och plast från industriverksamheter. Anläggningen kommer även kunna anpassas för att hantera andra sorters bränslen i framtiden. Omställningen uppskattas leda till en minskning av koldioxidutsläppen från energiproduktionen med 30 000 ton per år.

- Vi är ödmjuka inför framtiden. Med den nya pannan får vi både en omedelbar klimatnytta och dessutom en flexibilitet som ger oss goda förutsättningar att anpassa oss i en föränderlig värld, säger Göran Lindqvist.

Bland närvarande gäster fanns även Jan Hognert, kommunstyrelsens ordförande i Munkedal.

- Miljösatsningar som den här är viktiga och avgörande för vår framtid. Det är tydligt att näringslivet går före och skapar förutsättningar, nu även här i Munkedal. Det gläder oss och vi ser med stolthet fram emot att följa den här satsningen, säger Jan Hognert.

Arctic Paper har sedan bruket byggdes 1871 ägt och drivit sin egen ångproduktion. De senaste åren har man gjort många stora investeringar som lett till att bruket idag är ett av de mest miljövänliga i världen. Samarbetet mellan Arctic Paper och Adven inleddes våren 2019 i syfte att även ta ångproduktionen till nästa nivå.

Adven tar med denna satsning ansvar för uppförande och ägande, drift och underhåll av den nya anläggningen som ska försörja Arctic Paper med energi. Anläggningen, som då blir Advens största i Sverige, beräknas driftsättas under senvåren 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Lindqvist, platschef Arctic Paper Munkedal, Goran.Lindqvist@arcticpaper.com, +46 10 451 7124

Henrik Johansson Casimiro, vd Adven, henrik.johanssoncasimiro@adven.com, +46 730 49 93 21


Om Adven

Adven är en ledande leverantör av vatten- och energilösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW. Adven har under våren 2021 påbörjat en sammanslagning av verksamheten tillsammans med energibolaget Värmevärden.