2019-08-08 06:00Pressmeddelande

Adven hjälper den svenska pelletstillverkaren Fuelwood att växa

Illustration av den nya pelletsanläggningen.Illustration av den nya pelletsanläggningen.

Pelletsproducenten Fuelwood ska i samarbete med Adven bygga en ny modulär pelletsanläggning i Söderhamn. Anläggningen kommer att vara mer kompakt och flexibel i jämförelse med traditionella anläggningar i samma slag och kommer att kunna tillverka 70 000 ton pellets per år.

Fuelwood är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av av pelletsproduktion och teknik. Företaget ska nu implementera en ny modulär teknik i Sverige. Tekniken är baserad på en lösning som utvecklats av det tyska företaget Rematec. Fuelwood valde Adven som partner i uppbyggnaden och driften av den nya anläggningen i Söderhamn.

Pellets kommer att tillverkas av rester från den lokala skogsindustrin och från sågverk. Adven ska bygga en pannanläggning på 3 MW, en tork med kapacitet att torka 8 ton per timme samt ett lagringssystem för bränsleförvaring. Den nya anläggningen kommer att tillverka 70 000 ton pellets per år.

Enligt Mood är anläggningen i Söderhamn bara början.

- Vi vill fortsätta expandera vår verksamhet i Sverige. Det är ännu för tidigt att säga exakt var, när och hur, men vi har satt upp mål.

I valet av partner för energiförsörjning menar Fuelwoods representant Anders Mood att Advens beslutsamhet när det gäller tekniska och affärsmässiga aspekter samt bolagets flexibilitet var avgörande.

- Adven är en stark spelare när det gäller energiproduktion och distribution i Norden och Baltikum, säger Mood. Vi valde Adven som partner eftersom de hade både investeringsförmåga och visade en djupare förståelse för våra produktionsprocesser. Det mynnade ut i en bra lösning där Adven även kommer att torka råmaterialet som behövs i produktionen.

Projektet har drivits som ett gränsöverskridande samarbete mellan Adven Sverige och Adven Estland. Enligt Advens energilösningsexpert i Estland, Kevin Vaher, har Adven och Fuelwood förenats i miljömässiga värderingar.

- Vårt mål är att minska koldioxidavtrycket från Fuelwoods pelletsproduktion. Fuelwood kommer dessutom på ett effektivt sätt att använda rester från industrin och samtidigt minska transporterna av råmaterial, helt i linje med vad vi ser som hållbart företagande. Vi är väldigt glada att få vara en del av detta samt att med ny teknik kunna bidra till utvecklingen av pelletsmarknaden.

För mer information kontakta:

Fuelwood, Anders Mood, anders@fuelwood.se, +46 763 94 97 17

Adven Estland, Kevin Vaher, energilösningsexpert, kevin.vaher@adven.com, +37 266 786 35

Adven Sverige, Henrik Johansson Casimiro, COO, henrik.johanssoncasimiro@adven.com, +46 730 49 93 21

Fuelwood
Fuelwood Group AB är ett svenskt företag som planerar att växa i Sverige genom att utveckla och driva pelletproduktionsanläggningar baserad på modulär teknik. Teniken innebär att de olika produktionsenheterna installeras som moduler vilket möjliggör flexibilitet både när det gäller placeringen av anläggningen och produktionskapacitet.Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW. Läs mer på www.adven.se.