2021-06-02 06:16Nyheter

Kundfokus och framtida tillväxt leder vägen när den gemensamma Adven/Värmevärden-koncernen formas

Processen att integrera Adven och Värmevärden påbörjades i november 2020 när Anders Ericsson utseddes till ny vd för den sammanslagna Adven/Värmevärden-koncernen. En viktig milstolpe har nu uppnåtts då en ny koncernledning och organisation är på plats. Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 juni 2021 och blir startskottet för verksamheterna att bygga en gemensam väg framåt med kunden och framtida tillväxt i fokus.

Adven och Värmevärden har lång erfarenhet av att leverera värme och kyla åt kommuner, hushåll, verksamheter och avancerade energilösningar och tjänster åt industrier och fastigheter.

- När vi övervägde alternativen för hur vi skulle slå samman våra verksamheter blev det tydligt att vi för att på bästa sätt kunna utveckla vår förmåga och förbereda för framtida tillväxt samla erfarenhet, kunskap och styrkor kring våra kärnprodukter Fjärrvärme och Industrienergi och att göra detta över landsgränser, säger Anders Ericsson, vd för den gemensamma koncernen Adven/Värmevärden.

Tre affärsområden med fokus på Industriella energilösningar och Fjärrvärme

Genom sin servicemodell levererar affärsområdet Industriella Energilösningar ånga, hetvatten och kyla samt infrastrukturtjänster och processlösningar som förbättrar energi-, vatten- och materialeffektiviteten på industrisiter. Även andra fristående lösningar, som exempelvis geoenergi för stora fastigheter, finns inom detta segment. Att utöka antalet värdeskapande kundsamarbeten är den viktigaste prioriteringen inom detta affärsområde. Henrik Johansson Casimiro har utsetts till Senior Vice President, Industriella Energilösningar.

Affärsområdet Fjärrvärme är det största inom koncernen och levererar hållbar fjärrvärme till över 10 000 hushåll, verksamheter, lokaler och industrikunder. Affärsområdet Fjärrvärme kommer även ansvara för drift och underhåll av cirka 220 energianläggningar i Sverige och Finland. Strävan efter den bästa kundupplevelsen, en driftverksamhet i världsklass och att dela framgångsfaktorer inom koncernen är i fokus. Ville Heikkinen har utsetts till Senior Vice President, Fjärrvärme.

Affärsområdet Baltikum utgörs av verksamheterna i Estland och Lettland. Fokus är på att växa verksamheten samt att skapa den bästa kundupplevelsen och en driftverksamhet i världsklass. Raivo Melsas har utsetts till Senior Vice President för Baltikum.

- Att integrera två bolag är ett långsiktigt arbete, och under arbetets gång är det viktigt att fortsätta fokusera på våra kunder och deras förväntningar. Jag är väldigt glad att ha nått denna viktiga milstolpe att ha en gemensam organisation på plats med syftet att fullt integrera våra verksamheter baserat på våra styrkor. Den kortsiktiga planen är att fortsätta integrationsprocessen och att bygga en stark verksamhet med målet att stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete, understryker Ericsson.

Övriga tillsättningar inom Adven/Värmevärdens koncernledning:

  • Susanne Lampenius har utsetts till Senior Vice President, Anläggningsutveckling och Projektledning
  • Ilkka Kosola har utsetts till Senior Vice President, Finans
  • Jonas Sjölander har utsetts till Senior Vice President, Företagsfinansiering och Förvärv
  • Jyrki Vainionpää har utsetts till Senior Vice President, Affärsutveckling
  • Hanna Summa har utsetts till Senior Vice President, HR
  • Miika Oksanen har utsetts till Senior Vice President , Juridik och Efterlevnad
  • Gustaf Molin har utsetts till Senior Vice President, Processer och IT
  • Mia Sipilä-Heikura har utsetts till Senior Vice President , Marknadsföring och Kommunikation

Mer information

Anders Ericsson, vd Adven/Värmevärden, anders.ericsson@varmevarden.com, tel. +46 (0)70 107 44 12


Om Adven

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar energilösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. Adven är en ledande leverantör av energi- och vattenlösningar i Norden och Baltikum. För industrier producerar Adven ånga, värme och kyla samt levererar olika lösningar som effektiviserar energi-, vatten- och materialförbrukning. För fastigheter erbjuder Adven uppvärmning och nedkylning baserat på fjärrvärme eller kundspecifika lösningar som nyttjar exempelvis bio- och geoenergi. Vår affärsmodell är baserad på fullservicelösningar och långsiktiga partnerskap. Vi har en årlig omsättning på över €200m, och en total balansomslutning på €800m. Vi har nästintill 40 års erfarenhet, och omkring 370 experter anställda hos oss. Vi driver över 300 anläggningar med en total kapacitet på 1900MW. Det pågår just nu en sammanslagning av Adven och energiföretaget Värmevärden för att bli en ny ledande aktör i vår bransch i Norden och Baltikum.