2020-02-20 12:50Pressmeddelande

Adlibrisgruppens resultat 2019

Adlibrisgruppen redovisar en förlust på 217 MSEK, vilket var väntat. Det negativa resultatet är främst en effekt av den aggressiva expansionsstrategin som bedrivits de senaste åren. Under året har flera åtgärder vidtagits, som har gett effekt under andra halvåret, och det jämförbara underliggande helårsresultatet har förbättrats med 26 MSEK jämfört med föregående år.

 Året som har gått:

  • Omsättning uppgick till 2,3 MDKR, vilket är 3 procent lägre jämfört med föregående år, där minskningen framförallt drivs av andra artiklar än böcker.
  • Företags- och biblioteksförsäljningen ökar med 8 procent jämfört med föregående år. 
  • Den underliggande bruttomarginalen, rensat från kostnader av engångskaraktär, förstärks med cirka en procentenhet i förhållande till föregående år.

Redovisat EBITA uppgår till -217 MSEK, vilket är en försämring med -101 MSEK jämfört med föregående år. Den negativa EBITA-utvecklingen förklaras i sin helhet av bokningar av engångskaraktär kopplade nedskrivning av anläggningstillgångar och lager som följd. Rensat från dessa nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster förbättras EBITA positivt med 26 MSEK.

Isolerat visar andra delen av året en EBITA-förbättring på 35 MSEK jämfört med föregående år. Det operativa kassaflödet uppgår till -9 MSEK vilket är en förbättring med 320 MSEK jämfört med föregående år och förklaras främst av en positiv utveckling av rörelsekapitalet, främst en lägre lagernivå.

- 2019 har varit ett tufft omställningsår, där vi genomfört genomgripande och nödvändiga förändringar. Det är glädjande att kunna konstatera att åtgärderna har gett effekt och att det underliggande operativa resultatet under andra halvåret förbättrats signifikant. Vårt målinriktade arbete har resulterat i att vi har tagit tillbaka de marknadsandelar inom bok som vi tappade under första halvåret, och vi har ökat vår leveransförmåga, så att våra kunder får sina beställningar snabbt och inom utlovad tid. Vi är positiva inför framtiden, säger Jonas Karlén vd för Adlibrisgruppen. 


Om Adlibris.com

Adlibrisgruppen skapar lustfyllda och inspirerande shoppingupplevelser på webben. Med passion för våra produkter och kundnytta i fokus strävar Adlibrisgruppen alltid efter att förbättra våra tjänster och erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Adlibrisgruppen består av e-handelssajterna Adlibris, Discshop, Odla.nu, Kökets Favoriter och Roliga prylar. Adlibrisgruppen är en del av Bonnier AB.

Kontaktpersoner

Elias Vieglins
PR-ansvarig
Elias Vieglins