2018-10-10 07:06Pressrelease

Mittuniversitetet startar nytt program i folkhälsovetenskap

Sista ansökningsdag är 15 oktober. Foto: Tina Stafrén.Sista ansökningsdag är 15 oktober. Foto: Tina Stafrén.

Det långsiktiga arbetet med att främja människors hälsa blir allt viktigare och för att möta den ökade efterfrågan startar Mittuniversitetet nu en treårig utbildning i folkhälsovetenskap, i samarbete med högskolan i Halmstad. Utbildningen har 40 platser och drar igång redan till vårterminen 2019.

– I början av sommaren antog riksdagen nya mål för folkhälsopolitiken som fokuserar på en jämlik hälsa och att minska hälsoklyftorna i samhället. Här ser vi ett tydligt uppdrag och känner att vi kan möta upp för att leverera den kompetens som samhället behöver. Samarbetet med högskolan i Halmstad gör att studenterna får del av en bredare akademisk erfarenhet kring ämnet, säger Heléne Zetterström Dahlqvist, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för hälsovetenskap.

Utbildningen genomförs som en distansutbildning utan fysiska träffar, vilket ger studenterna möjlighet att läsa folkhälsovetenskap flexibelt och ortsoberoende utan att behöva flytta. Innehållet i utbildningen omfattar bland annat samhällsstrukturen, arbetslivet, miljön, sjukvårdssystemet, genus, etnicitet, social tillhörighet, men också levnadsvanor och hur de påverkar befolkningens hälsa.

Studenterna får regelbundet möta olika yrkesroller och representanter för olika verksamheter som arbetar för ett aktivt folkhälsoarbete i samhället. Inom ramen för programmet studeras också strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och hur folkhälsoarbete bedrivs inom kommun, landsting, stat och privata företag.

– Folkhälsoarbete drivs inte sällan i projektform, vilket ger avtryck i hur utbildningen utformas. Den som är intresserad av internationellt hälsoarbete kommer också att få möjligheter till att studera en termin utomlands eller genomföra datainsamling för sin C-uppsats i ett annat land. Eftersom utbildningen ges på distans passar den även de som redan har etablerat familj och har svårt att flytta, säger Heléne Zetterström Dahlqvist.

Sista ansökningsdag är måndag 15 oktober. På programsidan finns mer information om utbildningen.

Kontaktperson:
Heléne Zetterström Dahlqvist, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för hälsovetenskap, Helene.Zetterstrom-Dahlqvist@miun.se, 010-142 85 02About Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Contacts

Ronney Wickzell
Presskommunikatör
Ronney Wickzell